Nurmijärven Invalidit ry:n pyrkimyksenä on edistää fyysisesti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa.

Yhdistyksemme varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä fyysisesti vammainen tai toimintaesteinen henkilö, hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitukset ja säännöt. 

Nurmijärven Invalidit ry on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus

Tarkoituksenamme on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

Verkostot

Yhdistys on myös Suomen Paralympiakomitean ja Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ry:n jäsenyhdistys. 

Nurmijärven Invalidit ry on jäsenenä Nurmijärven Onnenkimpale ry:ssä joka hallinnoi mm Palvelutalo Heikkaria Nurmijärven kirkonkylässä sekä Kissankelloa Klaukkalassa.